Voetbal en voetbalblessure

Voetbal is de meest beoefende sport in Nederland. Het ledental van de voetbalbond KNVB groeit elk jaar. De aanwas van voetballers bestaat vooral uit vrouwen en meisjes. Met het organiseren van het WK vrouwenvoetbal in 2017 is de verwachting dat de groei doorzet. Op dit moment zijn er ruim 1,2 miljoen voetballers actief.

Voetbalblessure.com

Sportparamedisch trainingscentrum Medifit heeft de website voetbalblessure.com opgestart om sporters te informeren over voetbalblessures. Hoe kun je een voetbalblessure voorkomen? Wat kun je doen als je een voetbalblessure hebt? Voor een persoonlijk advies en behandeling van je voetbalblessure neem je contact op met één van de fysiotherapeuten van Medifit.

Oorzaken voetbalblessures

Ondanks dat voetballen gezond is voor lichaam en geest, zijn er helaas ook nadelen aan voetbal. Bij de sport komen namelijk relatief veel blessures voor. Dit komt deels doordat voetbal een contactsport is. Maar voetbalblessures ontstaan niet altijd door toedoen van de tegenstander. De meeste voetbalblessures ontstaan bij het wenden en keren, zonder contact te hebben met medespelers. Voetballers met een gebrekkige looptechniek, onvoldoende uithoudingsvermogen en een tekort aan spierkracht hebben een verhoogde kans op een voetbalblessure.

Voetbalblessure: in getallen

In totaal worden er jaarlijks meer dan een half miljoen voetbalblessures gerapporteerd. Bijna de helft van het aantal voetbalblessures ontstaat tijdens het spelen van wedstrijden, terwijl slechts 34% van de voetbalblessures ontstaat tijdens de training. Dit geeft duidelijk aan dat het risico op een blessure tijdens wedstrijden hoger is dan tijdens trainingen. De overige voetbalblessures ontstaan tijdens de warming-up en de cooling-down. Het aandeel voetbalblessures door veldvoetbal dat op de spoedeisende hulp behandeld wordt, vormt met gemiddeld 49.000 voetbalblessures bijna een derde van alle op deze afdeling behandelde sportblessures. Indien je graag aan veldvoetbal wilt deelnemen maar blessuregevoelig bent, dan is het niet onverstandig om je opwachting te maken als keeper. Keepers hebben namelijk van alle posities in het veld de minste kans op voetbalblessures. Het grootste risico op een voetbalblessure heb je als middenvelder, kort gevolgd door verdedigers.

Ook leeftijd speelt een rol bij het oplopen van een blessure. Oudere voetballers (>30 jaar) raken vaker geblesseerd dan hun jongere teamgenoten. Naarmate je ouder wordt, neemt de doorbloeding in de weefsels af en daarmee ook het herstelvermogen. Overbelastingsklachten zullen zich hierdoor eerder presenteren. Bovendien zijn oudere voetballers vaak minder goed getraind en vergeten ze weleens dat het lichaam niet altijd zo jong is als de geest. Waardoor ze eerder een voetbalblessure oplopen. Voorkom een voetbalblessure!

Het onderzoek naar voetbalblessures is uitgevoerd door Optimaalsporten.nl

Contact